Elektrisk panna – tar vara på överskottsel och sparar på miljön

Elektriska pannor drivs av elektricitet och inte av bränslen som till exempel olja eller gas. Om det är den typen av panna som du söker, är vi glada över att kunna ge dig en hel del information här.

Ångpannan – en klok och miljövänlig investering

Ångpannor är en oerhört smart och vettig investering, eftersom den ersätter fossila bränslen. Vi lever i ett modernt samhälle där vi är i behov av en trygg elförsörjning dygnet runt. Utan elektricitet faller vårt samhälle ihop ganska så snart. Den stora utmaningen vad beträffar el, är att just el är väldigt svårt att lagra. Detta i sin tur betyder att en stor mängd el slösas bort, i synnerhet under natten då de allra flesta av alla de elektriskt drivna maskiner och apparater som vi har faktiskt inte används. Här ser vi ett stort svinn – vi slänger bokstavligen bort pengarna i sjön! En bra lösning till det stora svinnet av el är att i stället låta en elektrisk panna konvertera överskottselen, som annars hade gått till spillo, till ånga eller värme. Denna ånga eller värme kan sedan användas i så väl fjärrvärme som i industriella processer. Det här är ett alldeles perfekt lösning för till exempel kraft- och processindustrier som då kan låta ångpannan arbeta på natten när elpriset är som lägst. Ett alldeles utmärkt sätt att spara el på och värna om vår miljö! En pusselbit som således passar perfekt på vår väg till ett mer hållbart samhälle – en väg som det är hög tid att vi tar nu. Det är av oerhörd stor vikt att kunna ersätta fossila bränslen när vi har möjlighet till att göra just detta.

Hur fungerar då de här elektriska pannorna?
Elektriska pannor drivs, som tidigare sagts, av elektricitet och man slipper använda sig av fossila bränslen som exempelvis olja eller gas. Elpannorna kan använda sig av både lågspänning och högspänning. Lågspänningspannor kan även kallas för elementpannor eftersom de har ett värmeelement som värmer eller kokar vatten till ånga.
Högspänningspannorna, å sin sida, har elektroder som sänks direkt ner i vattnet. Då används alltså vattnet som resistens för att värma eller koka vattnet.
Var är användningsområdet som allra störst för elektriska pannor? Jo, de används inom många slags olika industrier så som exempelvis papper- och massa, livsmedel samt läkemedel.
Ytterligare fördelar som de har är att de alltid levererar en hög ångkvalitet och så har de det viktiga esset i rockärmen – de kan alltid regleras från låg last till maximal kapacitet på oerhörd kort tid.
Väl värt att nämna är även att elektriska hetvattenpannor i huvudsak används inom energi- och processindustrin där de producerar fjärrvärme. De tar alltså till vara på överskottsel från olika typer av kraftverk.

Det finns flera olika modeller av ångpannor på marknaden och ett bra tips är att du kontaktar din leverantör för att få tips och råd inför ditt köp. De sitter med all kunskap och expertis inom området och hjälper dig till en lyckad investering.