Transportstyrelsen ursprungskontroll

Fordonsimport och ursprungskontroll – Transportstyrelsen

Om du har ett fordon som du vill registrera i Sverige är det första steget i registreringsprocessen att ansöka om ursprungskontroll.

Ansök om ursprungskontroll via e-tjänst – Transportstyrelsen

E-tjänsten ansök om ursprungskontroll består av fyra steg där du får fylla i …

Frågor och svar om ursprungskontroll – Transportstyrelsen

Ursprungskontrollen är ett sätt att undvika att stulna fordon registreras i …

Frågor och svar om ursprungskontroll

Ansökan om ursprungskontroll – Transportstyrelsen

Ansökan om ursprungskontroll

Ansökan om ursprungskontroll. TSFI7038. Ladda ner blanketten. Version 3. Utgiven 2023-02-01. PDF 963 kB. Behandling av personuppgifter.

Ursprungskontroll ärendestatus – Transportstyrelsen

Ursprungskontroll ärendestatus

Ursprungskontroll ärendestatus. Just nu utreder vi ärenden där ansökan …

Import från ett EU-land – Transportstyrelsen

Gör din ansökan i vår e-tjänst. Kom ihåg att du måste skriva ut och underteckna …

Återlämnande av fordonshistoriska ursprungskontrollhandlingar

Återlämnande av fordonshistoriska ursprungskontrollhandlingar – Transportstyrelsen

Om fordonet är 30 år eller äldre, kan du som är ägare av fordonet beviljas ett …

Tillfällig registrering vid import – Transportstyrelsen

Du bör ansöka om tillfällig registrering om du behöver använda fordonet en längre tid från det att din ansökan om ursprungskontroll är godkänd tills du ska åka …

Import från länder utanför EU – Transportstyrelsen

Här finns information till dig som vill importera ett fordon som kommer från ett …

Egentillverkade motorfordon (bilar och motorcyklar)

Egentillverkade motorfordon (bilar och motorcyklar) – Transportstyrelsen

Innan du kan få ditt egenbyggda fordon registrerat och körklart behöver du …

Keywords: transportstyrelsen ursprungskontroll, ursprungskontroll transportstyrelsen, transportstyrelsen importera bil, transportstyrelsen import