Smhi vattenföring

Vattenföring – SMHI

Vattenföring | SMHI

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Här finns information och data kring vattenföring.

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Här finns information och data kring vattenföring.

Hydrologiskt nuläge | SMHI – Vattenwebb

Hydrologiskt nuläge | SMHI – Vattenwebb

Är vattenflödet normalt just nu? Kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Tjänsten visualiserar modellerat vattenflöde och prognos 10 dagar framåt i …

Vattenföring – stationsnät – SMHI

Vattenföring – stationsnät | SMHI

8 nov. 2022 — SMHI har många och långa tidsserier för vattenföring i Sverige. Totalt finns cirka 1500 punkter där vattenföring mätts någon gång. Den tidigaste …

SMHI har i uppdrag att beskriva Sveriges hydrologi. Detta görs både med hjälp av observationer och modeller. Idag finns cirka 300 observationer som syftar till att mäta både högt och lågt, se hur mycket vatten som rinner till havet från Sveriges l…

Vattenföring – SMHI

Vattenföring | SMHI

1 sep. 2009 — Vattenföring är den mängd vatten som flödar förbi i vattendraget vid en viss plats. Det beskrivs ofta med enheten kubikmeter per sekund eller …

Vattenföring är den mängd vatten som flödar förbi i vattendraget vid en viss plats. Det beskrivs ofta med enheten kubikmeter per sekund eller liter per sekund.

Vattenwebb – SMHI

Vattenwebb | SMHI

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, …

På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige. Tjänsten är öppen för alla, men vänder sig främst till…

Modeller för att beräkna vattenföring – SMHI

Modeller för att beräkna vattenföring | SMHI

27 apr. 2022 — Den svenska modelluppsättningen kallas S-HYPE och är den som SMHI använder idag för beräkning av vattenkvalitet och vattenflöde i landet. HYPE- …

En modell är en förenklad beskrivning av verkligheten. På SMHI har det utvecklats två hydrologiska modeller: HBV-modellen och HYPE-modellen. Dessa används för att beskriva landets hydrologi, göra prognoser och undersöka olika scenarier.

Flödesläget – SMHI

Sveriges vattenflöden | SMHI – Vattenwebb | SMHI

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden – dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp. Den hydrologiska läran omfattar vattnets …

SMHIs vattenföringsmätningar | SMHI

17 nov. 2014 — Kontinuerlig mätning av vattennivå – som sedan räknas om till vattenföring. SMHI mäter inte vattenflöden i naturliga vattendrag kontinuerligt.

Vid flertalet av SMHIs vattenföringsstationer erhålls vattenföringen från sambandet mellan vattenstånd och vattenföring via en så kallad avbördningskurva. 

Långa mätserier av vattenföring och vattenstånd – SMHI

Långa mätserier av vattenföring och vattenstånd | SMHI

17 jan. 2023 — I SMHIs uppdrag ingår bland annat att övervaka Sveriges hydrologi. Detta gör delvis genom att vattenstånd och vattenföring mäts runt om i …

I SMHIs uppdrag ingår bland annat att övervaka Sveriges hydrologi. Detta gör delvis genom att vattenstånd och vattenföring mäts runt om i landet. Nedan beskrivs ett antal av våra längsta tidsserier.

Hydrologiska observationer – Vattenföring timvärde realtid

Utforskaren – Öppna data | SMHI

SMHI får också in data från externa leverantörer. Data granskas med hjälp av jämförelser med andra stationer samt kontroll mot nederbörd och temperatur.

Keywords: smhi vattenföring